bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.10.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana

Witamy na stronie ...

Informacje publiczne będące w posiadaniu Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie, a nieudostępnione w Biuletynie mogą Państwo otrzymać po wypełnieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który należy przesłać na adres:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. J. Dziubińskiej w Golądkowie

Golądkowo 41G

06-120 Winnica

Zgodnie z art. 13. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z dnia 8 października 2001 r.) poszukiwana przez Państwa informacja zostanie udostępniona.

Serdecznie dziękujemy za wszelkie Państwa uwagi.

Zespół Biuletynu Informacji Publicznej
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. J. Dziubińskiej w Golądkowie

Golądkowo 41G
06-120 Winnica
tel.: (23) 691 40 73 / (23) 691 40 93
fax.: (23) 691 40 83
sekretariat@zsgoladkowo.eu

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

AktualnościOpublikował: Paweł Pieńkosz
Publikacja dnia: 05.10.2016
Podpisał: Paweł Pieńkosz
Dokument z dnia: 05.10.2016
Dokument oglądany razy: 1 826