bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zakup autobusu do przewozu uczniow przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie

23.11.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu-dostawy

Formularz Ofertyi formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu/wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Opublikował: Agata Sokołowska
Publikacja dnia: 23.11.2018

Dokument oglądany razy: 290
« inne aktualności